Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart niet voldoende bloed kan pompen. Dit kan leiden tot symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en vochtophoping. Gelukkig is er gespecialiseerde zorg beschikbaar! Het UMC Utrecht biedt hulp aan patiënten met hartfalen, zij kunnen hier terecht voor diagnose, behandeling en begeleiding. 

Het is belangrijk om hartfalen tijdig te herkennen en te behandelen. Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben, zoals een hartinfarct of hoge bloeddruk. Maar er is hoop! Met de juiste zorg en behandeling kan de kwaliteit van leven verbeteren. En met jouw hulp kunnen we meer onderzoek naar hartfalen in het UMC Utrecht mogelijk maken.